De Weimarse Staande Hond

 
 

Bestuursmededeling


De automatische incasso's worden op 31 januari 2018 uitgevoerd.

Op 1 februari 2018 zijn er in totaal 56 leden die nog niet betaald hebben nadat men een factuur heeft ontvangen.
Alle leden die niet betaald hebben begin februari 2018 een herinnering ontvangen om alsnog over te gaan tot betaling van de contributie van 2018 voor 1 maart 2018. De betaling bedraagt dan 33,50 indien u lid bent, en 7 euro extra voor een medelid, en 7,50 euro extra indien u in het buitenland woont. Dit bedrag is inclusief 3,50 administratiekosten omdat de eerste termijn verstreken is en er geen incasso afgegeven is.

Mocht u alsnog een automatische incasso in willen sturen, dan kunt u dat vinden op deze pagina....

Mocht de betaling na deze herinnering niet plaats vinden, zal per 1 maart 2018 het lidmaatschap vervallen verklaard worden.

Wim van Roessel
Penningmeester