De Weimarse Staande Hond

 
 

Herplaatsingshonden

Mocht u interesse hebben in een te herplaatsen hond, of mocht u nog vragen hebben, stuur dan een mail naar herplaatsing@weimaraners.nl  of neem telefonisch contact op met de herplaatsing. Zij staan u graag te woord om het een en ander toe te lichten.

Herplaatsing vindt plaats via:

Els Theel-Handgraaf.
Foekjesteech 12
8525 EH Langweer.
Telefoon: 0513-436900 of 06-51148201.

E-mail:
herplaatsing@weimaraners.nl
 


Lees ook onze Herplaatsingsprocedure, onderaan deze pagina.

Herplaatsing


Op dit moment zoeken de volgende honden een nieuwe baas.

 


Bandit is een 3 jarige reu, die wijzelf over hebben genomen na 1 jaar. De toenmalige eigenaren konden vanwege ziekte niet meer voor hem zorgen.
Bandit is een zeer lieve, doch dominante weimeraner. Het dominante gedrag kwam na een aantal maanden bij ons naar boven en wordt mogelijk veroorzaakt door onzekerheid. Wij hebben verschillende trainingen gevolgd maar toch vervalt hij steeds in dit voor ons zeer vervelende gedrag. Als we aan het wandelen zijn en er komt een andere hond aan, dan valt hij uit. De haren gaan omhoog bij een andere reu. Wij gaan dit dus gewoon uit de weg.

Hij kan bij ons niet lekker los lopen en we hebben het idee dat wij hem te kort doen. Verder is Bandit in ons gezin, met 2 kinderen van 5 en 9 de liefste hond die we ons maar voor kunnen stellen.
Hij kroelt met ons allemaal en heeft binnen ons gezin dan ook geen enkel dominant gedrag. Hij kan ook goed alleen zijn en is niemand tot last.
Het enige probleem is dus het uitlaten, wanneer er andere honden in de buurt zijn.

Wat Bandit nodig heeft naar ons idee, is een gezin of baasje waar Bandit de ruimte heeft om lekker buiten te lopen, te rennen. Waar een baasje is die consequent is naar hem toe. Die ook de tijd en energie heeft om met Bandit te werken.
Bij ons ontbreekt dit helaas op dit moment.
Wij gunnen Bandit een geweldig leven en begrijpen dat wij hem dit op dit moment niet optimaal kunnen geven.
Telefoon: 0648311697
 

 


NB: Informatie over een te herplaatsen hond komt van de huidige eigenaar en de gedragstherapeut.
Als vereniging bieden wij hulp bij het herplaatsen van volwassen Weimaraners.
Er kan om diverse redenen afstand gedaan worden, bijvoorbeeld door een scheiding, om gezondheidsredenen van de eigenaar, vanwege het niet klikken tussen eigenaar en hond of verdrietige familieomstandigheden.
Wat de reden van herplaatsing ook is, een herplaatsingshond vraagt om een andere benadering dan een pup. Honden dragen immers een geschiedenis met zich mee waarmee in de toekomst rekening gehouden moet worden.
Ook moet een toekomstige eigenaar tijd en energie erin willen steken en over voldoende vrije tijd beschikken om de hond aan de nieuwe situatie te laten wennen.
Het belangrijkste is dat de nieuwe eigenaar met de hond wil trainen en actief zijn. De Weimaraner is een hond met veel werklust, welke hij graag tot ontplooiing wil brengen.
De nieuwe baas moet dus actief zijn en van wandelen houden, en daarnaast beschikken over veel geduld, liefde en het vermogen om naar de hond toe consequent en duidelijk te zijn.
Stabiele mensen met voldoende vrije tijd die op zoek zijn naar een (vaak) volwassen Weimaraner kunnen zich vrijblijvend per mail melden bij de afdeling Herplaatsing.
Welke honden komen in de herplaatsing
Ongeveer 10 keer per jaar wordt er een hond ter herplaatsing aangeboden. De aangeboden Weimaraners variëren in de leeftijd van ongeveer 5 maanden tot 12 jaar.
Over het algemeen worden er vaker reuen dan teven aangeboden.
Er wordt uitgebreid gesproken met de aanbieder om een profiel op te maken van de hond en om te kijken in wat voor omstandigheden de hond opgegroeid is.
Ook kan er zo, samen met de aanbieder van de hond, een profiel worden opgesteld van de nieuwe eigenaar.
Over het algemeen wordt de hond niet gezien door de afdeling Herplaatsing, en gaan we dus af op de informatie die we krijgen van de aanbieder.Herplaatsingsprocedure
• Alle Weimaraners die aangeboden worden (mits in het bezit van een stamboom of waarvan bewezen kan worden dat beide ouders Weimaraners zijn) of ze nu binnen of buiten het fokreglement zijn gefokt komen in aanmerking voor deze procedure.
• De "aanbieder" is de eigenaar van de hond
• De kosten voor de aanbieder zijn 25,-- euro wanneer zij lid zijn van de vereniging en 50,-- euro wanneer zij geen lid zijn.

• Bij de intake dient een recent verslag van een erkende Nederlandse gedragstherapeut overlegd te worden waarin het gedrag van de hond beoordeeld is. .
• Na ontvangst van dit verslag, samen met een kopie van de stamboom of kopieën van het vaccinatieboekje en de betaling van de bemiddelingskosten gaat de bemiddeling van start.
• De hond wordt met foto en gegevens op de site van de vereniging geplaatst
• Indien de eigenaar niet beschikt of niet bij machte is of de hond zit in de noodopvang dan wordt de plaatsing door de vereniging gedaan volgens bovenstaande procedure.
• Noodopvang kan worden geboden aan Weimaraners die onmiddellijk uit de thuissituatie moeten worden gehaald door bijvoorbeeld het overlijden van de eigenaar of andere crises.
• Het staat de aanbieder van de hond vrij een eventuele overdrachtssom voor de hond te bepalen. De vereniging heeft hiervoor geen richtlijn. De leeftijd, afstamming, africhtingsgraad en het gedrag van de hond zijn factoren die de eventuele koopsom beïnvloeden. Wel is het belangrijk te realiseren dat het vinden van een nieuw, goed tehuis voor de hond de belangrijkste drijfveer is. Geld zou een ondergeschikte rol moeten spelen.
• De aanbieder van de hond en de Afdeling Herplaatsing blijven gedurende de procedure steeds contact houden, om de voortgang van de procedure te bespreken. Geïnteresseerden kunnen op de site de herplaatsers bekijken. Indien er een hond bij staat waarin men geïnteresseerd is, kan men voor deze hond bellen naar de Herplaatsing.
• Indien de hond naar de nieuwe eigenaar gaat dan maakt de Herplaatsing een afstandsverklaring op voor aanbieder en nieuwe eigenaar.