De Weimarse Staande Hond

 
 

Pupinformatie en pupaanbod


  

De pupinformatie wordt verzorgd door Els Theel-Handgraaf.
Foekjesteech 12, 8525 EH Langweer. Telefoon: 0513-436900 of 06-51148201.
E-mailadres
: pupinformatie@weimaraners.nl

Wilt u informatie over het fokken van weimaraners, of wilt u als aangesloten fokker pupinformatie aanvragen, dient u contact op te nemen met fokinformatie E-mail: [email protected]

Om voor pupinformatie (en dus ook plaatsing op de site van de rasvereniging) in aanmerking te komen moeten de beide ouderdieren aan de in het Huishoudelijk reglement, bijlage C: pupinformatie, gestelde eisen voldoen. Het te verwachten nest wordt pas op de website geplaatst nádat het verschuldigde bedrag voor pupinformatie op onze bankrekening is bijgeschreven.

Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD,diploma's en Exterieur) altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen.
Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

Wij wijzen u er op dat er geen vaste prijzen zijn voor een pup, het is de fokker die vrij is om de prijs van een pup te bepalen, de vereniging gaat daar niet over.

Er is soms ook behoefte aan een goed adres voor een herplaatsingshond, zie deze link

Op dit moment is er het volgende aanbod van pups:
 

 
Fokker Martienke Broer
Adres Zutphenseweg 119b
Woonplaats 7241 SC  Lochem
Telefoon 0575-431716
e-mailadres [email protected]
Kennelnaam van de Doornburght
Website www.vandedoornburght.nl
Variëteit Langhaar
Fokcertificaat Zonder fokcertificaat
Geboortedatum 04-11-2017
Aantal pups 5 teef/4 reuen
Nog beschikbaar 1 teef
Naam moeder Ned. Kamp. Tequila Silver van de Doornburght
Stamboeknummer NHSB 2833347
Geboortedatum 25-06-2014
Jachtdiploma's  
Overige diploma's SH, gedragstest WSH
HD beoordeling A
Exterieur beoordeling Uitmuntend
Naam vader Ned. Kamp. Warrant van de Doornburght CW'16
Stamboeknummer NHSB 2833347
Geboortedatum 02-11-2014
Jachtdiploma's SJP-C
Overige diploma's GG-B
HD beoordeling A
Exterieur beoordeling Uitmuntend


Pups worden verwacht bij:

 


 


Verklaring van de gebruikte termen

Bij verschillende nesten treft u bij de ouderdieren verschillende kwalificaties en uitslagen aan. 
Hieronder leggen wij u uit wat de meest voorkomende termen betekenen.

HD beoordeling:

HD-A     HD vrij                 

HD-B     overgangsvorm

Heupdysplasie is een afwijking aan de heupgewrichten, waarbij de ontwikkeling van de heupen bij een jonge, opgroeiende hond niet normaal verloopt en de gewrichten ernstig misvormd kunnen worden. Heupdysplasie betekent letterlijk ‘heupmisvorming’ en wordt meestal aangeduid met de afkorting ‘HD’. Fokdieren moeten onderzocht zijn op HD. Er mag slechts gefokt worden met honden die door een officieel erkende instantie HD-A of HD-B zijn bevonden.

 

Fokcertificaat:  Om voor fokcertificaten in aanmerking te komen wordt, naast hetgeen er gevraagd wordt voor pupinformatie (HD, diploma's en Exterieur), altijd de eis gesteld dat beide ouderdieren op het gebied van de jacht bepaalde prestaties hebben geleverd. Dáár (jachtdiploma’s) zit dus met name het verschil. Alle eisen vindt u terug in het Huishoudelijk reglement, bijlage A: fokcertificaten, gestelde eisen voldoen. Ofschoon elke pup zo’n fokcertificaat meekrijgt zegt het certificaat dus eigenlijk niets over de hond zelf, maar wel over zijn of haar ouders.

 

Overige diploma’s:

GH

Gehoorzame Huishond

EG/VEG Elementaire/Voortgezette Elementaire Gehoorzaamheid
GG Gedrag en Gehoorzaamheid. De GG-opleiding bestaat uit 3 delen, pas als deel 1 is behaald mag de hond op voor deel 2, etc.
UV Uithoudings Vermogenproef. Proef waarbij het uithoudingsvermogen van de hond wordt getest
DAP WSH Verenigingsproef waarbij de hond verschillende proeven bestaande uit meervoudige apporten van dummy’s moet afleggen
OWT Proef door Orweja georganiseerd, waarbij de hond ook proeven bestaande uit meervoudige apporten met dummy’s moet afleggen. Er zijn 3 niveaus: Starters, Novice en Open
TST Belgische test van sociaal gedrag, verplicht voor fokdieren in België
WG1/WF1 WG = Wesentest am Gegenstand, WF = Wesentest am Figuranten. Vroeger de manscherpteproef, nu een test waarbij de steadiness van het karakter van de Weimaraner wordt bepaald, beide onderdelen moeten met voldoende (minimaal 1 of maximaal 2) zijn beoordeeld

 

Jachtdiploma’s:

AAP WSH Appèl en Apportproef. Verenigingsproef waarbij het werk na het schot (apporteren) wordt beoordeeld
ZSP WSH Zweet- en Sleepspoorproef. Verenigingsproef waarbij de aanleg voor het werk na het schot (nazoek en uitwerken van een sleep) wordt beoordeeld
APV WSH Aanlegproef Veldwerk. Verenigingsproef waarbij de aanleg voor werk voor het shot (zoeken, vinden en voorstaan van veerwild) word beoordeeld
Predikaat Natuurlijke Aanleg

Certificaat dat wordt uitgereikt aan Weimaraners die de AAP, ZSP èn de APV met goed gevolg hebben afgelegd

RAP WSH Roofwild Apporteerproef. Verenigingsproef waarbij de wil om het apporteren van roofwild (vos) wordt beoordeeld
SJP-C/B/A Standaard Jachthondenproef. Voorheen KNJV-proef, proeven van de KJV. C is het basis-diploma, B voor gevorderden en A voor de zeer ervaren honden. Per jaar weten maar enkele Weimaraners zo’n A diploma te behalen
MAP-B/A Meervoudige Apporteerproef. Proeven van de KJV, waarbij de proeven uit 2 apporten bestaan. Alleen honden die 2 SJP-B of 2 SJP-A diploma’s hebben gehaald met bepaald aantal punten mogen aan de MAP proeven meedoen
Veldwerk najaar 1G jeugd Kwalificatie op een Nederlandse veldwerkwedstrijd, in dit geval in het najaar in de jeugdklasse een 1ste plaats Goed. Naast Najaarsveldwedstrijden zijn er ook Voorjaarsveldwedstrijden. Er zijn 3 klassen: jeugd, novice en open ofwel kampioensklas
Zw-F I Kwalificatie op een Nederlandse zweetspoorproef. F staat voor ‘zweetspoor F’ (er zijn verschillende klassen: A t/m F, te beginnen bij F). Het Romeinse cijfer geeft de plaatsing aan (I = Uitmuntend, II = Zeer Goed, III = Goed)
Basis/Africhtingsbrevet Jachtdiploma’s die te behalen zijn in België. Basisbrevet is vergelijkbaar met SJP-C en Africhtingsbrevet met SJP-B
VJP 70 Verbands Jugend Prüfung. Duitse voorjaars aanlegproef voor jonge honden, getal achter de afkorting staat voor het aantal behaalde punten (gebruikelijk bij de Duitse en Oostenrijkse uitslagen)
HZP 158 Duitse veelzijdigheidsproef in het najaar, verplicht voor fokdieren in Duitsland, getal staat weer voor het aantal punten
VGP 293 I Verbands Gebrauchs Prüfung. Duitse of Oostenrijkse tweedaagse veelzijdigheidsproef, ook wel ‘Meisterprüfing’ genoemd, getal is puntenaantal, Romeinse cijfer is de behaalde plaats
o.l.e. Ohne Lebende Ente. Op de betreffende HZP of VGP heeft het werk op de levende eend niet plaats mogen vinden (en dat betekent een lager aantal totaal te behalen punten)
SIL Sichtlaut. De hond achtervolgt luid blaffend het wild, wordt beoordeeld als wijze van jagen’ (Art des Jagens) op Duitse en Oostenrijkse proeven
SPL Spurlaut. De hond achtervolgt luid blaffend het spoor van wild, wordt beoordeeld als wijze van jagen’ (Art des Jagens) op Duitse en Oostenrijkse proeven
FuW 263 II Feld und Wasserprüfung. De Oostenrijkse variant van de HZP, maar dan bestaande uit 2 dagen. Ook hier staat het getal voor het aantal punten en de Romeinse I, II of III staat voor een 1ste, 2e of 3e prijs
BP Brauchbarkeitsprüfung. Duitse proef die verplicht is voor jachthonden die ingezet worden bij de praktijkjacht
BTR Bringtreue Prüfung. Duitse proef waarbij de hond binnen 15 minuten een verloren apport van een vos op 120-150 meter in het bos moet hebben volbracht
VswP Verbands-schweiss Prüfung. Duitse zweetwerkproef


Exterieur beoordeling:

Zeer Goed/Uitmuntend Kwalificaties behaald op een (inter)nationale FCI show. Voor fokdieren is minimaal een ZG verplicht.
SG/SG Beoordeling van het uiterlijk en de bouw van de hond. SG/SG is een kwalificatie die veelal op de Zuchtschau van de Duitse Weimaranerclub afgegeven wordt bij de beoordeling van het uiterlijk van de Weimaraner. De eerste letters SG (Sehr Gut) staan voor de bouw van de hond (Formwert) en de tweede SG heeft betrekking op de beharing (Haarwert) Er kan ook V/SG of SG/V staan waarbij de V dan Vorzüglich betekent, in hetNederlands ‘Uitmuntend’

Kampioenstitels:

Kamp./NL Kamp. 

Nederlands Kampioen

C.I.E.

Internationaal Show Kampioen

C.I.B. Internationaal Schoonheids Kampioen. Alleen te behalen met een werkkwalificate
VDH Kamp. Duits Kampioen. Toegekend door de Duitse Kennelclub (VDH)
Lux. Kamp. Luxemburgs Kampioen
BeNeLux Kamp. België/Nederlands/Luxemburgs Kampioen. Na behalen van de BeNeLux Winner titels in de drie landen
NJK’… Nederlands Jeugd Kampioen met jaartal waarin de hond de titel heeft behaald
W’… Winner titel met jaartal. Alleen te behalen op de Winner Show in Amsterdam
BWNL/BWBE/BWLUX’… BeNeLux Winner titels met jaartal. Alleen te behalen op de BeNeLux Winnershows (NL voor Nederland, BE voor België en LUX voor Luxemburg)
CW’…

Club Winnaar met jaartal. Deze titel gaat naar de hond die op de KCM Best in Show is geworden

WW’… Wereld Winner met jaartal. Voor de honden die op de Wereldshow beste teef en beste reu worden
EW’… Europees Winner met jaartal. Voor de honden die op de Europashow beste teef en beste reu worden